Archives for Overig

Nederland moet en kan alle zeilen bijzetten!

Het klimaatverdrag van Parijs zal naar verwachting een forse aanscherping betekenen voor het Nederlandse klimaatbeleid. Hoe de Nederlandse beleidmakers nader invulling zullen geven aan het nationale verduurzamingsprogramma vanaf 2020 is nog niet duidelijk. Helder is dat de Kyoto klimaatdoelstellingen op basis van bestaande (fiscale) stimuleringsregelingen zeer waarschijnlijk niet worden gehaald. Dit betekent dat het programma over een ander boeg moet worden gegooid en onze overheid alle zeilen moet bijzetten om een versnelling van de energietransitie mogelijk te maken.  Dit betekent ook dat er de komende jaren stabiel beleid gemaakt moet worden om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie meer
Lees Verder

Klimaatconferentie Parijs in het kort

In navolging van het Kyotoverdrag van 1997 is er afgelopen zaterdag 12 december 2015, tijdens de eenentwintigste mondiale klimaatconferentie (COP21), in Parijs overeenstemming bereikt over de concepttekst van het nieuwe klimaatverdrag dat ingaat vanaf 2020. Dit verdrag geeft duidelijke richtlijnen voor deelnemende landen en verplicht hen om op nationaal niveau klimaatdoelstellingen te implementeren en te concretiseren. Een van de belangrijkste pijlers is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden celsius. Concreet betekent dit het reduceren van de huidige co2-uitstoot. Dit kan door het opwekken van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen en
Lees Verder