Het klimaatverdrag van Parijs zal naar verwachting een forse aanscherping betekenen voor het Nederlandse klimaatbeleid. Hoe de Nederlandse beleidmakers nader invulling zullen geven aan het nationale verduurzamingsprogramma vanaf 2020 is nog niet duidelijk. Helder is dat de Kyoto klimaatdoelstellingen op basis van bestaande (fiscale) stimuleringsregelingen zeer waarschijnlijk niet worden gehaald. Dit betekent dat het programma over een ander boeg moet worden gegooid en onze overheid alle zeilen moet bijzetten om een versnelling van de energietransitie mogelijk te maken. 

Dit betekent ook dat er de komende jaren stabiel beleid gemaakt moet worden om energiebesparing en het opwekken van duurzame energie meer te stimuleren. Naar verwachting worden hiervoor bestaande fiscale regelingen verruimd. Op dit moment kennen we de volgende fiscale regelingen rond het thema duurzame energie:

Particulieren

 • Btw teruggave zonnepanelen
 • Energiebelastingkorting bij aandeel in collectieve zonnepaneleninstallatie

MKB

 • Kleinschaligheidsaftrek
 • Energie investeringsaftrek
 • Milieu investeringsaftrek
 • Willekeurig afschrijven milieu investeringen
 • Btw teruggave zonnepanelen 

Sportclubs

 • Btw teruggave zonnepanelen
 • Aanvraag investeringssubsidie duurzaamheid (vanaf 2016)
 • Teruggaaf energiebelasting (tot 2015) 

Lokale energiecooperaties

 • Btw teruggave zonnepanelen
 • Postcoderoosregeling voor Zon / Wind
 • SDE+ subsidie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, lees dan de BLOG’s van De Groene Fiscalist of volg hem op Facebook of Twitter.