In navolging van het Kyotoverdrag van 1997 is er afgelopen zaterdag 12 december 2015, tijdens de eenentwintigste mondiale klimaatconferentie (COP21), in Parijs overeenstemming bereikt over de concepttekst van het nieuwe klimaatverdrag dat ingaat vanaf 2020. Dit verdrag geeft duidelijke richtlijnen voor deelnemende landen en verplicht hen om op nationaal niveau klimaatdoelstellingen te implementeren en te concretiseren. Een van de belangrijkste pijlers is het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden celsius. Concreet betekent dit het reduceren van de huidige co2-uitstoot. Dit kan door het opwekken van duurzame energie uit hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen en het verminderen van het totale energieverbruik. Lees meer over het klimaatverdrag van Parijs op www.cop21.gouv.fr.

COP21-verdrag